Gạc dầu hydrocolloid bao gồm sợi polyester đồng nhất, vanadine và các hạt hydrocolloid (natri cacboxymethylcellulose, tức là CMC)
Nó được khử trùng và đóng gói riêng trong một túi nhựa, 10 chiếc / hộp.
Nó phù hợp để chăm sóc vết thương cấp tính và mãn tính từ ít đến nhiều.
Gạc dầu hydrocolloid bao gồm sợi polyester đồng nhất, vanadine và các hạt hydrocolloid (natri cacboxymethylcellulose, tức là CMC)
Nó được khử trùng và đóng gói riêng trong một túi nhựa, 10 chiếc / hộp.
Nó phù hợp để chăm sóc vết thương cấp tính và mãn tính từ ít đến nhiều.
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)